Tomatis Logo

Tomatis Luistertherapie

Neem contact op

Wat is het Tomatis Sound Training Programma?

Het Tomatis Programma is een programma voor auditieve stimulatie dat ontworpen is om het natuurlijke vermogen van het oor om te luisteren te herstellen en uiteindelijk de wens van de hersenen om te communiceren te stimuleren. De training wordt gegeven via een Elektronisch Oor dat elektronisch aangepaste muziek en taal levert.

Tomatis Aplications

Leren is een complex proces dat de interactie van de hersen- en lichaamsfuncties vereist. De hersenen zijn in staat om onnodige informatie, of achtergrondgeluiden, uit te filteren en belangrijke informatie voor onmiddellijk of toekomstig gebruik te behouden. Deze vaardigheid is het resultaat van de constante aanpassing van de hersenen aan sensorische ervaringen, een fenomeen dat bekend staat als neuroplasticiteit.

De Tomatis®-methode maakt gebruik van deze plasticiteit door gebruik te maken van een elektronisch gating-systeem dat geluidscontrasten produceert om de hersenen te stimuleren. Langdurige blootstelling aan deze geluidscontrasten traint de hersenen om aandacht te besteden aan externe en nieuwe gebeurtenissen, wat leidt tot verbeteringen in aandacht en concentratie.
De methode is vooral gunstig voor personen met spraak- en taalachterstanden, evenals personen met auditieve verwerkingsstoornissen. Door de stem van het individu te behandelen en deze via lucht- en botgeleiding over te brengen, bevordert de methode de perceptie van belangrijke taalgeluiden (zoals toon, humor en pragmatische taal) en verbetert het de gezondheid van kinderen met spraak- en taalstoornissen.

Naast de voordelen voor spraak en taal speelt de Tomatis®-methode ook een rol in de regulatie van emoties. Het limbisch systeem, dat verantwoordelijk is voor emoties, geheugen en leren, is verbonden met de prefrontale cortex, en de methode stimuleert deze delen voor betere werking. Door te werken aan het autonome zenuwstelsel via de nervus vagus, heeft de methode een kalmerend effect op personen die zeer gestrest en angstig zijn, en kan het een rol spelen bij de behandeling van emotionele stoornissen zoals stress, angst en depressie.

Het verbeteren van luister- en begripsvaardigheden kan een waardevolle troef zijn in verschillende aspecten van het leven, van persoonlijke relaties tot professionele inspanningen. Hier zijn enkele strategieën die u kunnen helpen bij het verbeteren van uw luister- en begripsvermogen:

 1. Focus: Let op de spreker en elimineer afleidingen. Kijk rechtstreeks naar de persoon die spreekt en luister actief naar hun woorden.
 2. Stel vragen: Als u iets niet begrijpt, stel dan vragen om verduidelijking te krijgen. Dit laat de spreker zien dat u geïnteresseerd en betrokken bent.
 3. Parafrase: Herhaal wat de spreker zei in uw eigen woorden om ervoor te zorgen dat u de boodschap correct begrijpt.
 4. Actief luisteren: Wees een actieve luisteraar door non-verbale signalen te geven zoals knikken, oogcontact en gezichtsuitdrukkingen om te laten zien dat u betrokken bent bij het gesprek.
 5. Samenvatten: Aan het einde van het gesprek of de presentatie, vat samen wat u hebt gehoord. Dit helpt om de informatie in uw geheugen te versterken en zorgt ervoor dat u de boodschap correct heeft begrepen.
 6. Oefen: Net als elke vaardigheid vereisen luisteren en begrip oefening. Zoek mogelijkheden om naar anderen te luisteren, zoals het bijwonen van lezingen of conferenties, deelnemen aan discussiegroepen of gesprekken voeren met mensen uit verschillende achtergronden en culturen.

Onthoud dat luisteren en begrijpen voortdurende processen zijn die voortdurende inspanning en aandacht vereisen. Met oefening en volharding kunt u uw luister- en begripsvaardigheden verbeteren en een effectievere communicator worden.

Individuen met een autismespectrumstoornis (ASS) ervaren vaak uitdagingen op het gebied van sociale interactie, communicatie en gedrag. De neurosensorische programma’s van de Tomatis®-methode kunnen echter mensen met autisme en gerelateerde moeilijkheden helpen door auditieve en luistertrainingen waarmee de wens om te communiceren en te leren wordt gewekt en ontwikkeld.

De Tomatis®-methode hertraint het oor en herstructureert het zenuwstelsel door de hersenen te stimuleren. Dit houdt in dat er naar muziek geluisterd wordt, vaak van Mozart en Gregoriaanse gezangen, walsen en marsen, met geluidscontrasten of -filters die hoge en lage frequenties afleveren om de aandacht van de hersenen te trekken.

Geluid reist door de lucht en via botgeleiding naar het binnenoor. Bij luchtgeleiding reist het geluid door het buitenoor naar het middenoor, waar het verandert in botgeleiding en naar het binnenoor wordt gestuurd. Bij botgeleiding reist het geluid rechtstreeks door de schedel naar het binnenoor en omzeilt het middenoor.

De filters die in de Tomatis®-methode worden gebruikt, stellen de verbindingen tussen oor-hersenen-lichaam in staat om zich voortdurend aan te passen aan de akoestische omgeving door automatisch veranderingen in de informatie die ze ontvangen te detecteren. De neurosensorische stimulatie die door de Tomatis®-methode wordt geboden, activeert de aandachtsmechanismen en verbetert de perceptie, wat op zijn beurt helpt bij de ontwikkeling van spraak, communicatie, zelfregulering en het verminderen van sensorische overbelasting.

Autismespectrumstoornis Ontwikkelen van sociale en emotionele interactie

Autismespectrumstoornis (ASS) is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die van invloed is op sociale communicatie en interactie, evenals gedrag en sensorische verwerking. Het ontwikkelen van sociale en emotionele interactievaardigheden kan bijzonder uitdagend zijn voor mensen met ASS, maar er zijn strategieën die kunnen helpen.

 1. Training van sociale vaardigheden: Training van sociale vaardigheden kan mensen met ASS helpen sociale en emotionele interactievaardigheden te ontwikkelen. Dit kan het aanleren van specifieke sociale vaardigheden omvatten, zoals beurt nemen, oogcontact maken en het herkennen van emoties bij anderen.
 2. Toegepaste gedragsanalyse (TGA): TGA is een therapie die positieve bekrachtiging gebruikt om nieuwe vaardigheden en gedragingen aan te leren. Het kan bijzonder effectief zijn bij het aanleren van sociale vaardigheden aan mensen met ASS.
 3. Op spel gebaseerde interventies: Op spel gebaseerde interventies, zoals speltherapie of Floortime, kunnen worden gebruikt om kinderen met ASS te helpen sociale en emotionele interactievaardigheden te ontwikkelen. Deze interventies omvatten het volgen van het kind en het gebruik van spel als een manier om contact te maken en te verbinden met het kind.
 4. Sociale verhalen: Sociale verhalen zijn geschreven of visuele verhalen die sociale situaties en passend sociaal gedrag beschrijven. Ze kunnen mensen met ASS helpen om sociale verwachtingen te begrijpen en sociale en emotionele interactievaardigheden te ontwikkelen.
 5. Sensomotorische integratietherapie: Sensomotorische integratietherapie kan mensen met ASS helpen om sensorische informatie beter te verwerken en erop te reageren, wat op zijn beurt hun vermogen om deel te nemen aan sociale interacties kan verbeteren.

   

Het is belangrijk om te onthouden dat elke persoon met ASS uniek is en wat voor de ene persoon werkt, niet noodzakelijk voor de andere persoon werkt. Het is belangrijk om samen te werken met een gekwalificeerde therapeut of zorgprofessional die een gepersonaliseerd plan kan ontwikkelen om sociale en emotionele interactievaardigheden voor elke persoon te ontwikkelen.

De Tomatis-methode is een therapeutische interventie die gebruik maakt van geluidsstimulatie om luister-, communicatie- en sensorische verwerkingsvaardigheden te verbeteren. Het kan op verschillende manieren nuttig zijn voor individuen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS):

 1. Verbetering van sociale communicatie: Mensen met ASS hebben vaak moeite met sociale communicatie, zoals het begrijpen van non-verbale signalen en het behouden van oogcontact. De Tomatis-methode kan helpen bij het verbeteren van de auditieve verwerking, wat op zijn beurt sociale communicatievaardigheden kan verbeteren.
 2. Vermindering van sensorische overbelasting: Veel mensen met ASS ervaren sensorische overbelasting, waarbij ze overweldigd worden door sensorische informatie. De Tomatis-methode kan helpen bij het verbeteren van de sensorische verwerking en het verminderen van sensorische overbelasting, waardoor het voor mensen met ASS gemakkelijker wordt om te functioneren in hun omgeving.
 3. Verbetering van zelfregulering: Mensen met ASS kunnen moeite hebben met zelfregulering, ofwel het vermogen om hun emoties en gedrag te controleren. De Tomatis-methode kan helpen bij het verbeteren van de auditieve verwerking en het verminderen van stress en angst, waardoor zelfregulering kan verbeteren.
 4. Verbetering van aandacht en focus: Mensen met ASS hebben vaak moeite met aandacht en focus, wat het moeilijk kan maken om te leren en te communiceren. De Tomatis-methode kan helpen bij het verbeteren van de auditieve verwerking, wat op zijn beurt aandacht en focus kan verbeteren.
 5. Verbetering van emotionele expressie: Mensen met ASS kunnen moeite hebben met het uiten van emoties en het begrijpen van de emoties van anderen. De Tomatis-methode kan helpen bij het verbeteren van de auditieve verwerking, wat op zijn beurt emotionele expressie en begrip kan verbeteren.

Het is belangrijk op te merken dat de Tomatis-methode niet als op zichzelf staande behandeling voor ASS moet worden gebruikt, maar als onderdeel van een uitgebreid behandelplan dat andere interventies omvat, zoals gedragstherapie en spraaktherapie. Daarnaast is het belangrijk om samen te werken met een gekwalificeerde therapeut of zorgprofessional die ervaring heeft in het gebruik van de Tomatis-methode voor individuen met ASS.

Global Developmental Delay (GDD) verwijst naar een aandoening waarbij kinderen vertragingen ervaren bij het bereiken van hun ontwikkelingsmijlpalen, waaronder motorische vaardigheden. De Tomatis-methode kan nuttig zijn bij het verbeteren van motorische vaardigheden en het helpen van kinderen met GDD om hun ontwikkelingsmijlpalen te bereiken.

 1. Verbetering van coördinatie: De Tomatis-methode gebruikt geluidsstimulatie om sensorische integratie en coördinatie te verbeteren, wat op zijn beurt motorische vaardigheden kan verbeteren.
 2. Verbetering van spiertonus: De Tomatis-methode kan helpen bij het verbeteren van spiertonus, waardoor het gemakkelijker wordt voor kinderen met GDD om grove en fijne motorische taken uit te voeren.
 3. Stimulering van hersenontwikkeling: De Tomatis-methode gebruikt geluidsstimulatie om hersenontwikkeling te stimuleren, wat op zijn beurt motorische vaardigheden kan verbeteren en kinderen met GDD kan helpen hun ontwikkelingsmijlpalen te bereiken.
 4. Verbetering van ruimtelijk bewustzijn: Kinderen met GDD kunnen moeite hebben met ruimtelijk bewustzijn, waardoor het moeilijk voor hen kan zijn om motorische taken uit te voeren. De Tomatis-methode kan helpen bij het verbeteren van ruimtelijk bewustzijn, wat op zijn beurt motorische vaardigheden kan verbeteren.
 5. Verbetering van zelfvertrouwen: Kinderen met GDD kunnen worstelen met zelfvertrouwen, met name als het gaat om het uitvoeren van motorische taken. De Tomatis-methode kan helpen bij het verbeteren van motorische vaardigheden en het vergroten van het zelfvertrouwen, waardoor het voor kinderen met GDD gemakkelijker wordt om deel te nemen aan activiteiten en hun ontwikkelingsmijlpalen te bereiken.

Sensorische overweldiging en meltdowns overwinnen

Een Sensory Processing Disorder (SPD) is een aandoening waarbij de hersenen moeite hebben met het verwerken en reageren op sensorische informatie. Dit kan leiden tot sensorische overbelasting en meltdowns. De Tomatis-methode kan helpen bij het overwinnen van sensorische overbelasting en meltdowns bij mensen met SPD.

 1. Verbetering van sensorische verwerking: De Tomatis-methode gebruikt geluidsstimulatie om de sensorische verwerking te verbeteren, waardoor het voor mensen met SPD gemakkelijker wordt om sensorische informatie te verwerken en erop te reageren.
 2. Verlagen van de gevoeligheid voor sensorische input: Mensen met SPD kunnen hypersensitief zijn voor bepaalde sensorische inputs, zoals geluid of aanraking. De Tomatis-methode kan helpen bij het verminderen van de gevoeligheid voor deze inputs, waardoor het voor mensen met SPD gemakkelijker wordt om ze te verdragen.
 3. Verbetering van zelfregulatie: De Tomatis-methode kan helpen bij het verbeteren van zelfregulatie, waardoor het voor mensen met SPD gemakkelijker wordt om hun emoties te beheersen en sensorische overbelasting te voorkomen.
 4. Verbetering van sociale vaardigheden: Sensorische overbelasting en meltdowns kunnen het voor mensen met SPD moeilijk maken om deel te nemen aan sociale situaties. De Tomatis-methode kan helpen bij het verbeteren van sociale vaardigheden, waardoor het voor mensen met SPD gemakkelijker wordt om deel te nemen aan sociale activiteiten en relaties op te bouwen.
 5. Verbetering van cognitieve functie: Sensorische verwerkingsproblemen kunnen de cognitieve functie beïnvloeden, waaronder aandacht en geheugen. De Tomatis-methode kan helpen bij het verbeteren van cognitieve functies, waardoor het voor mensen met SPD gemakkelijker wordt om informatie te leren en te onthouden.

Met vertrouwen uitdrukken en vrienden maken

Communicatie en socialisatie zijn essentiële vaardigheden die individuen in staat stellen zich zelfverzekerd uit te drukken en betekenisvolle verbindingen met anderen te vormen. De Tomatis-methode kan effectief zijn bij het helpen van individuen om hun communicatie- en socialisatievaardigheden te verbeteren.

Verbetering van luistervaardigheid: De Tomatis-methode maakt gebruik van geluidsstimulatie om luistervaardigheid te verbeteren, waardoor het gemakkelijker wordt voor individuen om gesproken taal te begrijpen en te verwerken.

Verbetering van vocale expressie: De Tomatis-methode kan individuen helpen hun vocale expressie, inclusief toon, intonatie en ritme, te verbeteren, waardoor het gemakkelijker wordt voor hen om effectief te communiceren.

Opbouwen van zelfvertrouwen: De Tomatis-methode kan zelfvertrouwen opbouwen, waardoor het gemakkelijker wordt voor individuen om zich zelfverzekerd uit te drukken in sociale situaties.

Verbetering van sociale vaardigheden: De Tomatis-methode kan sociale vaardigheden, zoals beurtwisseling en actief luisteren, verbeteren, waardoor het gemakkelijker wordt voor individuen om verbindingen met anderen te leggen en vrienden te maken.

Verbetering van emotionele regulatie: Communicatie en socialisatie kunnen emotioneel uitdagend zijn voor sommige individuen. De Tomatis-methode kan emotionele regulatie verbeteren, waardoor het gemakkelijker wordt voor individuen om hun emoties te beheersen en effectief te communiceren in sociale situaties.

De aandacht verbeteren en gemakkelijker leren

De Tomatis Methode is een mogelijke interventie die kan helpen bij het verbeteren van de aandacht en leervaardigheden van individuen met leerproblemen. De methode omvat geluidsstimulatie om luistervaardigheden te verbeteren, wat individuen kan helpen gesproken taal beter te verwerken en te begrijpen. Dit kan op zijn beurt de aandacht verbeteren en het leren gemakkelijker maken.

Bovendien kan de Tomatis-methode ook helpen bij het verbeteren van de emotionele regulatie van individuen, wat gunstig kan zijn voor degenen met leerproblemen die frustratie, angst of andere emoties kunnen ervaren die de aandacht en het leren kunnen verstoren.

Het is belangrijk op te merken dat de Tomatis-methode niet moet worden gebruikt als een op zichzelf staande behandeling voor leerproblemen, maar als onderdeel van een uitgebreid behandelplan dat andere interventies omvat, zoals gespecialiseerde lesmethoden en onderwijsaanpassingen. Het wordt aanbevolen om samen te werken met een gekwalificeerde zorgverlener of onderwijsdeskundige die ervaring heeft met het gebruik van de Tomatis-methode voor individuen met leerproblemen.

Kalm en beheerst uitdagingen aangaan

Emotionele regulatie is het vermogen om emoties op een gezonde en constructieve manier te beheren en te controleren. Het omvat het vermogen om eigen emoties te herkennen en te identificeren, evenals het vermogen om emotionele reacties op verschillende situaties te hanteren en te beheersen.

Mensen die sterke vaardigheden voor emotionele regulatie hebben ontwikkeld, zijn beter in staat om uitdagingen met kalmte en controle te omarmen. Ze zijn in staat om kalm en gefocust te blijven in het gezicht van moeilijkheden, in plaats van overweldigd of reactief te worden.

Effectieve strategieën voor het verbeteren van vaardigheden voor emotionele regulatie zijn onder andere mindfulness-oefeningen, cognitieve gedragstherapie, ontspanningstechnieken en regelmatige lichaamsbeweging. Het is ook belangrijk om zelfzorg te prioriteren en ondersteuning te zoeken bij vertrouwde personen wanneer dat nodig is.

Door vaardigheden voor emotionele regulatie te verbeteren, kunnen mensen een grotere veerkracht ontwikkelen, effectiever omgaan met stress en een groter welzijn ervaren in hun persoonlijke en professionele leven.

De Tomatis-methode is een mogelijke interventie die mensen kan helpen hun vaardigheden voor emotionele regulatie te verbeteren. De methode omvat geluidsstimulatie om luistervaardigheden te verbeteren, wat mensen kan helpen hun emoties beter te verwerken en te begrijpen. Dit kan op zijn beurt helpen bij het beheersen van emoties op een gezonde en constructieve manier.

Bovendien kan de Tomatis-methode mensen helpen hun algehele welzijn te verbeteren, wat een belangrijk onderdeel is van emotionele regulatie. Door stress te verminderen, slaap te verbeteren en de algehele gezondheid te verbeteren, kunnen mensen beter in staat zijn om hun emoties te reguleren.

Het is belangrijk op te merken dat de Tomatis-methode niet als op zichzelf staande behandeling voor emotionele regulatieproblemen mag worden gebruikt, maar als onderdeel van een uitgebreid behandelplan dat andere interventies omvat, zoals therapie en zelfzorgpraktijken.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), voorheen bekend als Attention Deficit Disorder (ADD), is een neurologische ontwikkelingsstoornis die zowel kinderen als volwassenen treft. Het wordt gekenmerkt door symptomen van onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit, die kunnen interfereren met dagelijkse functies en academische prestaties. ADHD wordt verondersteld te worden veroorzaakt door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren, en kan worden behandeld met een combinatie van medicatie, gedragstherapie en veranderingen in levensstijl. Het is belangrijk om een professionele diagnose en passende behandeling voor ADHD te zoeken om symptomen te beheersen en de algehele functie te verbeteren.

De Tomatis-methode kan nuttig zijn voor mensen met ADHD/ADD omdat het zich richt op de onderliggende auditieve verwerkingsproblemen die kunnen bijdragen aan hun symptomen. De methode omvat geluidsstimulatie om luistervaardigheden te verbeteren, waardoor het voor individuen gemakkelijker wordt om taal te verwerken en te begrijpen. Door het verbeteren van de auditieve verwerking zijn individuen mogelijk beter in staat om zich te concentreren, instructies op te volgen en hun gedrag te reguleren. Bovendien kan de Tomatis-methode ook helpen bij het verbeteren van sociale vaardigheden, wat moeilijk kan zijn voor mensen met ADHD/ADD. Het is echter belangrijk op te merken dat de Tomatis-methode niet als op zichzelf staande behandeling voor ADHD/ADD moet worden gebruikt, maar als onderdeel van een uitgebreid behandelplan dat andere interventies omvat, zoals medicatie en gedragstherapie.

De Tomatis Methode voor Baby’s, is een gespecialiseerd programma dat de Tomatis Methode gebruikt om de ontwikkeling van baby’s te ondersteunen, vooral op het gebied van spraak, taal en communicatie.

Het programma omvat het gebruik van speciaal gefilterde muziek en geluiden om het gehoor van de baby te stimuleren en hun vermogen om geluiden te verwerken te verbeteren. De muziek en geluiden worden via koptelefoons overgebracht die op de oren van de baby worden geplaatst, en de sessies zijn meestal kort en zacht, en duren slechts enkele minuten per keer.

De Tomatis Methode voor Baby’s wordt vaak gebruikt voor baby’s met ontwikkelingsachterstanden, spraak- en taalstoornissen en gehoorgerelateerde aandoeningen zoals auditieve verwerkingsstoornis. Het programma is ontworpen om baby’s te helpen bij het ontwikkelen van hun luister- en communicatievaardigheden en om hun algehele cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling te ondersteunen.

Naast het luistertherapieprogramma kan een Tomatis Listening Care Centre voor Baby’s ook andere diensten aanbieden, zoals vroeginterventieprogramma’s, oudereducatie en -ondersteuning en begeleiding. Het doel is om uitgebreide zorg en ondersteuning te bieden aan baby’s en hun families en hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken.

“Het aspect en de bewuste zelfbeheersing van de luisterhouding leidt tot de gewenste kalmte, zodat het oor van het hart zich opent.” (Alfred A. Tomatis)

De Tomatis-methode is een luistertraining die bijzonder nuttig kan zijn voor mensen die stress ervaren. Alfred A. Tomatis, de oprichter van deze methode, geloofde dat we door bewust onze luisterhouding te controleren, een gevoel van rust kunnen bereiken dat het “oor van het hart” opent.

In de hedendaagse maatschappij zijn succes en vervulling afhankelijk van creativiteit en een positieve instelling. De Tomatis-methode kan helpen bij het optimaliseren van intellectuele en fysieke potentie, door vermoeidheid en stress tegen te gaan. Door gebruik te maken van een elektronisch luisterapparaat, wordt het oor geënergiseerd, wat de energie biedt die nodig is om het denkproces, reflectie en creativiteit te voeden. Dit leidt tot zowel fysieke als intellectuele ontspanning, resulterend in betere slaap, verbeterde communicatie en verhoogd zelfvertrouwen.

Met de technieken die worden gebruikt in de Tomatis-luistertraining kan creatief potentieel aanzienlijk worden verbeterd. Na luistersessies kunnen audio-vocale oefeningen deelnemers helpen het meeste uit hun talenten en ambities te halen.

Het oor bestaat niet alleen om te luisteren, maar controleert ook het evenwicht en stimuleert het lichaam. Door gebruik te maken van geschikte oefeningen met het Tomatis-elektronisch luisterapparaat, kan het middenoor gestimuleerd worden, waardoor het binnenoor zijn corticale herlaadfunctie kan uitvoeren. Dit leidt tot een herstel van evenwicht vanuit zowel een psychologisch als fysiek perspectief. Zelfvertrouwen neemt toe en angst verdwijnt, beide zijn essentieel voor het verbeteren van sportieve en professionele prestaties.

Sportorganisaties die hebben samengewerkt met de Tomatis-luistertraining hebben een verbetering in lichaamsbeheersing en teamspirit aangetoond door een beter begrip van relaties. Op dezelfde manier hebben individuen die sessies hebben gevolgd met het Tomatis-elektronisch luisterapparaat, verminderde spanning ervaren omdat ze hun gedrag hebben veranderd. Met een betere zelfbeheersing over ons lichaam kunnen we net als topsporters de uitdagingen van het leven met sereniteit tegemoet treden.

De Tomatis-methode en dyspraxie Dyspraxie kan worden gedefinieerd als een verslechtering of onvolwassenheid in de organisatie/planning van bewegingen, die in de meeste gevallen gepaard gaat met problemen op het gebied van taal, perceptie en denken.

Kinderen met dyspraxie kunnen de volgende soorten moeilijkheden hebben:

 • Slechte fijne en grove motoriek, moeilijke beweging en onhandigheid
 • Spraakstoornissen
 • Slechte aandacht en concentratie
 • Slechte sociale en communicatieve vaardigheden

In de afgelopen veertig jaar heeft de methode van Dr. A. Tomatis, een Franse KNO-arts, met succes veel kinderen met dyspraxie geholpen in Europa en Noord-Amerika. Zijn eerste onderzoek naar zangers en mensen met gehoorverlies leidde hem tot een beter begrip van de rol van het oor, die zeker niet beperkt is tot het horen. In feite zijn de oren van vitaal belang voor zowel de fysieke als de emotionele ontwikkeling vanaf de embryonale fase.

De ontwikkeling van het oor wordt gekenmerkt door zijn vroegheid: het begint in de eerste weken van het foetale leven en is functioneel bij vier en een halve maand prenataal leven. Er zijn twee delen van het binnenoor die samenwerken: het vestibulaire apparaat en het slakkenhuis. Het vestibulaire apparaat regelt de interactie tussen het lichaam en de omgeving, statisch of dynamisch. Dankzij het vestibulaire apparaat kunnen we bewegen met een gevoel van balans, coördinatie en rechtop blijven. Elk individuele spier van het lichaam stuurt en ontvangt informatie van het vestibulaire apparaat. Tijdens de vroege jaren van het leven kunnen kinderen dankzij goede vestibulaire integratie een correcte ‘lichaamsbeeld’ of ‘lichaamsbewustzijn’ genereren.

Een andere functie van het vestibulaire apparaat is het leveren van de nodige stimulatie aan de cortex. Met andere woorden, de oren fungeren als generatoren en voorzien de hersenen van de energie die ze nodig hebben om actief te zijn. Zodra het vestibulaire apparaat goed is geïntegreerd, kan het slakkenhuis optimaal functioneren. De rol van het slakkenhuis is het waarnemen en analyseren van geluiden (vandaar de taal). Het zal echter een paar jaar duren voordat kinderen goed kunnen luisteren en concentreren. Dit kan alleen worden bereikt wanneer het vestibulaire apparaat goede motorische controle behoudt, d.w.z. balans, verticaliteit en coördinatie. Met andere woorden, we hebben volledige motorische integratie nodig om niet alleen te horen, maar ook om te beginnen met luisteren en communiceren. En nu begrijpen we waarom kinderen met dyspraxie moeite hebben met concentreren en leren socialiseren.

Tomatis Luistertraining stimuleert de oren door middel van elektronische

In de afgelopen veertig jaar heeft Dr. Alfred Tomatis een aanpak ontwikkeld die met succes kinderen met dyslexie en leerstoornissen heeft behandeld. Hij ontdekte dat dyslexie zijn oorsprong vindt in gebrekkig luisteren en heeft aangetoond dat dyslexie kan worden behandeld door de luistervaardigheid te herstellen.

Dr. Tomatis ontdekte dat het oor een fundamentele rol speelt in de taalontwikkeling. Wetenschappelijk bewijs bevestigt dat kinderen vanaf de baarmoeder horen en na de geboorte ontwikkelt hun taal zich voornamelijk door gesproken taal van hun ouders te horen. Door imitatie en spel leren zij de frequenties van hun moedertaal. Alleen een goede integratie van gesproken taal maakt het mogelijk een goede lees- en schrijfvaardigheid te ontwikkelen. Daarom zijn goede oren de sleutel tot het beheersen van taal. Maar net zoals men kan kijken zonder te zien, kan men ook horen zonder te luisteren. Luisteren vereist de bereidheid om zich te concentreren op geluiden, en het ontbreken van deze bereidheid is een belangrijke oorzaak van leerstoornissen. Slecht luisteren leidt tot slecht leren.

Om goed te kunnen luisteren, moet het oor in staat zijn geluiden correct te analyseren. Natuurlijke geluiden zijn zeer complex en bestaan uit een mengsel van hoge en lage frequenties. Het oor moet ze goed kunnen onderscheiden. Dyslectische kinderen kunnen dit niet, dus vertonen zij vaak aarzelende en monotone spraak, vergezeld van verwarring en omkering van letters. Dezelfde vervormingen verschijnen in hun schrift. Lezen en schrijven vereisen immers het associëren van een grafisch teken met een klank in een enkel tijdsbestek, wat vreselijk moeilijk of zelfs onmogelijk wordt wanneer de klanken niet duidelijk worden onderscheiden.

Dr. Tomatis ontdekte ook dat we, net zoals we een dominante hand, een dominant oog, enz. hebben, ook een dominant oor hebben. Hij toonde aan dat het rechteroor het dominante oor moet zijn om goed te kunnen luisteren, omdat de overdracht van geluid naar het taalcentrum aan de linkerkant van de hersenen veel sneller verloopt vanuit het rechteroor.

Dr. Tomatis zegt dat “alle baby’s die geboren worden de potentie hebben om goed te luisteren”, maar er zijn verschillende redenen die de manier van luisteren kunnen veranderen, zoals oorontstekingen, een vroege scheiding van de moeder, een ongeluk, of ander emotioneel leed in het vroege leven. Het gevolg is dat het kind zich losmaakt van de wereld van het luisteren en de wereld van de communicatie, de wereld waarneemt door zijn eigen filter of vervormingen, en zich begeeft in een “dyslectische wereld”, afgesneden van familie en leeftijdgenoten, en het schoolsysteem. Dyslexie beperkt zich niet tot een leerprobleem, maar gaat vaak gepaard met een ondermijning van de persoonlijke ontwikkeling.

Tomatis training begint met een luistertest die frequentiereacties meet, het vermogen om geluiden te onderscheiden, en dominantie met betrekking tot de oren. Een grondig interview met de ouders rondt de beoordeling af. Vervolgens worden een programma en een aantal sessies ontworpen om aan de individuele behoeften te voldoen. De sessies bestaan uit stimulatie van de oren met behulp van het elektronische hoortoestel Tomatis om gehoorverstoringen te corrigeren. De minimale behandeling bestaat uit drie intensieve sessies van elk 14 dagen, gevolgd door pauzes van 4-6 weken. Afhankelijk van het geval en de vooruitgang kunnen extra sessies nodig zijn. Ouders en leerkrachten melden gewoonlijk aanzienlijke veranderingen in communicatie en gedrag kort na de eerste module. Zij merken ook een toename van de motivatie om te leren, met verbetering van lezen, schrijven, concentratie, enz. Latere luistertests bevestigen de veranderingen.

Deze behandeling geeft dyslectici een reële kans om hun potentieel en creativiteit ten volle te benutten. Traditionele onderwijsmethoden werken alleen als de luistervaardigheden goed ontwikkeld zijn, en de Tomatis-methode biedt deze vaardigheden aan degenen die ze nodig hebben.

Tomatis-methode voor mensen met epilepsie De Tomatis-methode en EPILEPSIA Hoe zou de Tomatis-methode, die bestaat uit stimulatie van de oren met behulp van een elektronisch luisterapparaat*, enig voordeel kunnen hebben bij epilepsie? De functie van het oor beperkt zich niet tot het gehoor. In zekere zin kunnen we zeggen dat het gehoor komt na belangrijkere functies van het oor. Allereerst is de belangrijkste functie van het oor om enorme energie aan de hersenen te leveren, ten tweede controleren de oren de houding en bevorderen ze een goede verticaliteit, zodat de persoon niet alleen hoort maar ook goed luistert. Het gebeurt dat veel mensen lijden aan epilepsie met verschillende vormen van aanvallen. In de meeste gevallen merken we snel een verandering in het patroon: de aanvallen worden minder gewelddadig, minder frequent en het kind herstelt veel sneller. In sommige gevallen zijn de aanvallen volledig gestopt en kan de medicatie worden gestaakt. De behandeling werkt op zowel fysiologisch als emotioneel niveau, maar natuurlijk interacteren de twee zeer diepgaand. Op fysiologisch niveau balanceert de behandeling de respons van de twee oren en balanceert dus het niveau van energie dat de twee hersenhelften bereikt. Op emotioneel niveau hebben de sessies een zeer diep ontspannend effect en laten ze veel angst los. Deze staat van welzijn is uiterst belangrijk. Inderdaad, we voelen dat in veel gevallen aanvallen verbonden zijn met stress, alsof aanvallen de enige manier zijn waarop een persoon met een emotionele situatie kan omgaan. Na de behandeling vinden deze mensen meer ‘volwassen’ manieren om om te gaan met frustratie en het leven als geheel. Ze worden alerter, communicatiever en beginnen hun oren te openen voor luisteren. *’Elektronisch oor’, dat een set hoofdtelefoons, een microfoon en een systeem van elektronische ‘poorten’ bevat die geluiden op bepaalde frequenties filteren. Al met al is het een soort werkend model van het echte oor. Dit apparaat ’traint’ het oor om zonder vervorming te werken, totdat de oren van de persoon hun werk zelfstandig kunnen doen, zonder hulp.

Gebrek aan enthousiasme, vermoeidheid en een laag energieniveau – dit zijn de meest voorkomende klachten van cliënten die lijden aan depressie en het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Deze mensen ervaren vaak diepe droefheid, spijt en nostalgie naar het verleden, hebben geen interesse meer in het leven in het heden en maken zich zorgen over de toekomst. Hun gebrek aan energie heeft invloed op hun stem, houding, concentratie, enz. Al snel zullen deze mensen zich terugtrekken uit het sociale leven, ervan overtuigd dat niemand geïnteresseerd in hen is.

Zij die behandeling zoeken, krijgen medicatie of psychotherapie aangeboden, soms beide, maar voor veel mensen is het proces zeer lang en soms onsuccesvol.

In de afgelopen veertig jaar heeft de methode van professor Tomatis met succes veel cliënten met deze problemen behandeld. Zijn oorspronkelijke onderzoek naar zangers, musici en gehoorverlies heeft geleid tot een beter begrip van de rol van het oor, die niet beperkt is tot auditieve functie. We zouden kunnen zeggen dat de gehoorfunctie pas als laatste komt, nadat de oren in staat zijn om hun oorspronkelijke functie op zich te nemen. In de eerste plaats is de belangrijkste functie van het oor om het brein van enorme energie te voorzien; ten tweede controleren de oren de houding en bevorderen ze een goede rechtopstaande houding, zodat de persoon in kwestie niet alleen hoort, maar ook begint te luisteren.

Luistertherapie, die bestaat uit stimulatie van het oor door middel van een elektronisch luisterapparaat*, versterkt de energie enorm en traint de oren om het brein van energie te voorzien. De oren bevorderen snel een betere houding en de persoon begint zich een gevoel van welzijn te voelen, evenals een verlangen om dieper naar anderen te luisteren en meer te communiceren.

Het corrigeren van luistervervorming zal onze perceptie van de wereld, inclusief onszelf en anderen, veranderen. Het zal helpen om een grotere helderheid van geest te krijgen en daardoor een beter gevoel van richting te hebben. Het stelt mensen in staat om met enthousiasme de controle over hun leven terug te nemen.

Twee belangrijke ingrediënten voor doeltreffende taalactiviteiten in de kleuterklas

Er zijn twee belangrijke ingrediënten die in aanzienlijke hoeveelheden nodig zijn vanaf de vroege kinderjaren en die zorgen voor de ontwikkeling van goede communicatoren. Daarnaast zijn er methoden zoals de Tomatis-methode die kunnen worden gebruikt om de taalontwikkeling bij kinderen te helpen verbeteren.

Het essentiële punt is dat als je geen database van een bepaalde taal in je hersenen hebt, je die niet kunt reproduceren. Volgens taaldeskundigen heeft een kind, om zich goed te kunnen uitdrukken (in welke taal dan ook), een “enorme database in zijn hersenen nodig die nauwkeurige, betrouwbare en complexe taalpatronen bevat” (Andrew Pudewa, Institute for Excellence in Writing).

Studies tonen aan dat leerlingen die goed schrijven een grote woordenschat hebben en een intuïtieve vaardigheid om woorden creatief en correct te gebruiken. En laten we nu overgaan tot de twee ingrediënten voor effectieve en succesvolle communicatie die dat talent zullen ontwikkelen.

Memoriseren

Geloof het of niet, de eerste is MEMORIE – die ouderwetse methode van rote learning en oefening die volgens veel opvoeders met het Victoriaanse tijdperk had moeten sterven! Het is ook een activiteit waar kinderen meestal dol op zijn.

Het onthouden van liedjes, gedichten of zelfs reclame refreinen is iets waar kinderen van genieten. Om ervoor te zorgen dat uw kleintjes geen slecht taalgebruik uit onze cultuur oppikken, moet u hen bewust veel kinderrijmpjes, gedichten of liedjes leren. Op die manier bouwt u in hun hersenen een megadepot op van interessante en complexe taal waaruit ze kunnen putten bij het genereren van hun eigen schriftelijke of mondelinge communicatie.

De Tomatis-methode, ontwikkeld door de Franse oor-, neus- en keelarts Dr. Alfred Tomatis, maakt gebruik van geluidstherapie om de hersenen te stimuleren en de cognitieve functies, waaronder de taalvaardigheid, te verbeteren. Door de Tomatis Methode te gebruiken naast geheugenoefeningen kunnen kinderen een sterkere database van taalpatronen in hun hersenen ontwikkelen.

Kinderrijmpjes, goede gedichten en liedjes bieden kinderen de mogelijkheid om een waardering voor rijm en ritme te ontwikkelen, evenals luistervaardigheden, een interessante woordenschat en gevoel voor humor. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die moeite hebben met het vinden van rijmwoorden vaak ook moeite hebben met leren lezen en spellen. Dit is nog een belangrijke reden om kinderen vertrouwd te maken met voorschoolse rijmpjes, gedichten en liedjes.

Hoe onthoud je gedichten met je kind:

Kies een gedicht en herhaal het regel voor regel elke dag totdat uw kind het uit het hoofd kent, 100% correct. Kies dan een nieuw gedicht, maar blijf het oude oefenen. Herhaal het ene en herhaal het andere tot je een repertoire van tien gedichten hebt, en herhaal het proces dan met de volgende tien. Geef uw kind voldoende mogelijkheden om hun gedichten voor te dragen voor een publiek: grootouders, vrienden of anderen die hun inspanning zullen waarderen en prijzen.

Blijf uw database van gememoriseerde gedichten uitbreiden, en al snel zal uw kind een verzameling gedichten hebben die het zich een leven lang zal herinneren.

Voorlezen

Het tweede ingrediënt voor effectieve communicatie is een CONSIDERENTE hoeveelheid VOORLEZEN aan uw kinderen, zelfs (en vooral) wanneer zij de leeftijd bereiken waarop zij zelf kunnen lezen – zelfs dan moet u hen nog steeds voorlezen!

Voorlezen zorgt ervoor dat ze taal horen die verder gevorderd is dan het niveau waarop ze zelf kunnen lezen. Ze horen een correcte uitspraak, correcte grammaticale zinsconstructies en taal die waarschijnlijk in veel opzichten geavanceerder is dan wat er thuis, op school, op tv of op straat in hun omgeving wordt gesproken.

De Tomatis Methode kan ook helpen de lees- en taalvaardigheid van kinderen te verbeteren door gebruik te maken van auditieve stimulatie om de cognitieve functies te verbeteren.

Net als memoriseren, verhoogt hardop lezen de opslag van.

De Tomatis Methode voor Zwangerschap is een gespecialiseerd programma dat de Tomatis Methode gebruikt om de ontwikkeling van de ongeboren baby tijdens de zwangerschap te ondersteunen en om de moeder voor te bereiden op de bevalling en het ouderschap.

Het programma omvat het gebruik van speciaal gefilterde muziek en geluiden om het gehoor van de ongeboren baby te stimuleren en hun algehele ontwikkeling te ondersteunen. De muziek en geluiden worden via koptelefoons overgebracht die op de oren van de moeder worden geplaatst, en de sessies zijn meestal zacht

De Tomatis Methode voor Zwangerschap is ontworpen om de emotionele toestand van de moeder te verbeteren, stress en angst te verminderen en haar binding met de ongeboren baby te verbeteren. Het kan ook helpen om de luister- en communicatievaardigheden van de ongeboren baby te ontwikkelen en om hun algehele cognitieve en sociale ontwikkeling te ondersteunen.

Naast het luistertherapieprogramma kan een Tomatis Listening Care Centre voor Zwangerschap ook andere diensten aanbieden, zoals bevallingseducatie, prenatale yoga en begeleiding. Het doel is om uitgebreide zorg en ondersteuning te bieden aan aanstaande moeders en hun ongeboren baby’s, en om hen te helpen de best mogelijke start in het leven te krijgen.

Wie kan ervan profiteren?

Het Tomatis Programma helpt kinderen en volwassenen hun maximale potentieel te realiseren met gemak en flow in leeromgevingen, sociale situaties en werkplekken. Het stelt hen in staat een vreemde taal (Engels, Mandarijn en vijf andere talen) effectief te leren in de helft van de tijd, leerproblemen te overwinnen, emotionele achterstanden weg te werken, stem- en communicatievaardigheden te verbeteren, welzijn en eigenwaarde te vergroten, enz.

Hoe lang duurt het?

Het Tomatis Programma wordt uitgevoerd in cycli. De duur van het Tomatis Programma hangt af van de aard en de ernst van de aandoening en de reactie van de deelnemer op het programma.Elke cyclus heeft een totaal van 26 uur luisteren over 14 dagen tussen 40 minuten per dag, tot 2 uur per dag, afhankelijk van de beschikbaarheid van de cliënt. 

Een gemiddeld programma bestaat uit 52 uur in drie cycli met een pauze van 2-4 weken ertussen over een periode van 2-3 maanden. Eventueel kan er nog extra geluisterd worden.

Maak een afspraak

Plan een gratis telefonisch consult in:
Vul het intakeformulier in en ontvang een GRATIS adviesgesprek, zodat een expert specifiek inzicht kan geven in de situatie van u/uw kind.
Contact Information
Beste tijd om te bellen
Selecteer de beste optie die u beschrijft:
Beschrijf waar het over gaat