Tomatis Logo

tomatis faq

Neem contact op

Tomatis geluidstherapie is het meest geavanceerde neuro-sensorische integratieprogramma dat het resultaat is van meer dan 50 jaar onderzoek en ervaring door de in Frankrijk geboren arts Alfred Tomatis, die zijn leven wijdde aan de studie van de rol van het oor in perceptie, communicatie en luisterstoornissen. Zijn werk heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe wetenschap, audio-psycho-fonologie, en innovatieve interventietherapie. Wat wordt bedoeld met “Luisteren” in de Tomatis Methode?

 • In de Tomatis Methode heeft het concept van luisteren een motorisch, een emotioneel en een aandacht aspect.
 • Luisteren is het vermogen om iemands auditieve aandacht efficiënt te gebruiken om te leren en te communiceren, met behoud van aangepaste emotionele zelfregulatie.
 • Luisteren is ook het vermogen om het motorische deel van het oor efficiënt te gebruiken om het evenwicht, de spiertonus en de coördinatie te ondersteunen en te verbeteren, om in te spelen op de wereld, te leren en te communiceren, met behoud van een aangepaste emotionele zelfregulering. Kortom, luisteren is het gedrags- en belichaamde horen…

Horen en luisteren zijn twee verschillende handelingen: horen is de onbewuste waarneming van alle geluiden om je heen, terwijl luisteren een bewuste handeling is, waarbij men zich concentreert op een bepaalde bron. In tegenstelling tot de passieve ontvangst van geluiden (horen), is de Tomatis-therapie gebaseerd op luisteren, en de actieve perceptie van geluiden. In principe mobiliseert de therapie aandacht en waarneming in het proces van luisteren.

Dr. Tomatis stelde vast dat zijn patiënten onverwachte winst boekten op verschillende niveaus (psychologisch, gedragsmatig, fysiologisch) als gevolg van blootstelling aan verschillende, bewerkte muziek (hoge frequenties en trillingen). De patiënten ontspanden zich aanzienlijk, voelden zich energieker, de aandacht, het geheugen en de psychomotorische reacties verbeterden en sommige leerproblemen verbeterden. 

In de gepresenteerde casestudies benadrukte Dr. Tomatis het feit dat de overgrote meerderheid van zijn geluidstherapiepatiënten hetzelfde probleem hadden, namelijk slechte luistervaardigheden. Volgens Dr. Tomatis kunnen gehoorproblemen die niet worden veroorzaakt door medische aandoeningen van het binnenoor of het neurologische systeem een psychologische oorzaak hebben.

Dr. Tomatis stelde vast dat zijn patiënten onverwachte winst boekten op verschillende niveaus (psychologisch, gedragsmatig, fysiologisch) als gevolg van blootstelling aan verschillende, bewerkte muziek (hoge frequenties en trillingen).Deze vernieuwende methode is gebaseerd op de therapeutische werking van geluid (muziek van Mozart, gregoriaanse gezangen, gefilterde wals en mars, gecomprimeerd), waarbij het oor opnieuw wordt opgeleid om een toestand van natuurlijk luisteren te bereiken, die past bij het optimaal functioneren van het lichaam. 

De methode vereist het gebruik van een specifiek elektronisch apparaat, een “elektronisch oor” genaamd, dat het oor in staat stelt het volledige bereik van frequenties die de mens kan waarnemen, correct te analyseren. Het elektronische oor filtert geleidelijk muziek tot 8000 Hz. De speciale oortelefoons die worden gebruikt, zorgen ervoor dat het geluid naar het oor wordt overgebracht op hetzelfde moment dat de trillingen in de schedelbotten worden gevoeld. Het effect is er een van lichamelijke en geestelijke ontspanning en vitalisering. De patiënten ontspanden zich aanzienlijk, voelden zich energieker, de aandacht, het geheugen en de psychomotorische reacties verbeterden en sommige leerproblemen verbeterden. 

In de gepresenteerde casestudies benadrukte Dr. Tomatis het feit dat de overgrote meerderheid van zijn geluidstherapiepatiënten hetzelfde probleem hadden, namelijk slechte luistervaardigheden. Volgens Dr. Tomatis kunnen gehoorproblemen die niet worden veroorzaakt door medische aandoeningen van het binnenoor of het neurologische systeem een psychologische oorzaak hebben.

Tomatis therapie bestaat in principe uit het luisteren naar muziek gedurende 40, 60, of 80 minuten per dag, afhankelijk van de luistercapaciteiten van de cliënt. De muziek wordt doorgegeven via het elektronische oor in een koptelefoon. Wat de cliënt in feite hoort is muziek die stimulerend werkt door de hoge frequenties die eigen zijn aan de muziek van Mozart en die geleidelijk wordt gefilterd naar lage en zeer hoge geluidsfrequenties. 

De muzikale passages klinken gedurende bepaalde perioden normaal, waarna geleidelijk metaalachtige of dissonante klanken verschijnen. Na een tijdje denkt de cliënt niet meer aan de muziek waarnaar hij luistert en negeert hij het geluid dat hij waarneemt, omdat hij bezig is met een reeks andere activiteiten, die in de vorige paragraaf zijn genoemd. Het is niet nodig dat de aandacht gericht is om naar muziek te luisteren. Het wordt meer waargenomen als achtergrondgeluid, dat gewoonlijk wordt genegeerd door de persoon die schildert, speelt, enz.

Onderstaand de standaard aanbeveling:

De standaard aanbeveling voor Tomatis Luistertherapie bestaat uit drie intensieve periodes van auditieve stimulatie. Dit kan worden gedaan via de TalksUp® in het comfort van uw eigen huis. De periodes kunnen variëren in de verdeling van het totale aanbod van 54/72 uur. Deze organisatie maakt het mogelijk de globale structuur van een programma te respecteren en tegelijkertijd de dagelijkse luistertijd te moduleren.

De verdeling kan bestaan uit:

4-jaar en ouder

 • 20 min tracks
 • 1 uur 20 min per dag
 • 3 x 14 dagen
 • 4 x 20 min
 • 18 uur programma gedurende 14 dagen

3 jaar – oud

 • 15 min tracks
 • 1 uur per dag
 • 3 x 14 dagen
 • 4 x 15 min
 • 14 uur programma gedurende 14 dagen

2 jaar – oud

 • 10 min tracks
 • 40 min per dag
 • 3 x 14 dagen
 • 4 x 10 min
 • 9 uur en 20 minuten programma gedurende 14 dagen

De Tomatis pauzeert tussendoor, om de impulsen die aan de hersenen worden doorgegeven te verwerken en te integreren. Een sessie duurt 40, 60, of 80 minuten per dag, afhankelijk van de leeftijd en de conditie van de cliënt. Jongeren reageren het snelst op de therapie. Bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen kunnen verbeteringen worden gezien over een periode van 6-9 maanden. Audities kunnen na deze periode worden voortgezet. Verbeteringen kunnen optreden na elke intensieve luistersessie. Cliënten zonder specifieke stoornissen kunnen een programma volgen dat minimaal 5-6 weken duurt. Hoe lang het programma ook duurt, het moet worden afgestemd op de individuele behoeften.

Aangezien sommige kinderen sneller op therapie reageren dan andere, wordt de duur van het programma van geval tot geval bekeken. Hoewel een gemiddeld programma uit drie luistersessies bestaat, kunnen sommige kinderen extra sessies nodig hebben. Omdat het menselijk lichaam een rustperiode nodig heeft om de veranderingen te integreren die optreden als gevolg van auditieve stimulatie, merken ouders merkbare veranderingen tijdens rustperiodes, wanneer het kind de informatie op een meer geïntegreerde en natuurlijke manier begint
te verwerken.

Het is bekend dat geluidsgolven het menselijk lichaam verschillend beïnvloeden, afhankelijk van hun frequentie. Geluiden met een lage frequentie werken in op het vestibulaire systeem (houding, evenwicht, coördinatie, ritme, visueel-ruimtelijk vermogen, enz.) omdat geluiden die niet gehoord kunnen worden, wel gevoeld kunnen worden. Geluiden met een gemiddelde frequentie werken in op expressie en communicatie, terwijl geluiden met een hoge frequentie energie geven en mentale en psychologische processen beïnvloeden.

Tijdens de therapie stimuleert muziek in een koptelefoon het zintuiglijke en neurale systeem van het oor naar de hersenen. De Tomatis-therapie maakt gebruik van gefilterde geluiden waarvoor het elektronische oor het activeringsmechanisme levert, een integraal en zeer belangrijk onderdeel van de behandeling zelf. Dr. Tomatis gelooft dat deze stimulatie het vermogen heeft om onvolgroeide of onjuiste verbindingen op zintuiglijk en/of neuraal niveau te corrigeren. De snelheid van informatieverwerking en de reactietijd worden rechtstreeks beïnvloed.

Meer dan 60 jaar onderzoek en studies zijn geïnvesteerd in de ontwikkeling en verbetering van Tomatis geluidstherapie voor wijdverbreid gebruik, van zuigelingen tot bejaarden. Casestudies en klinische onderzoeken hebben aangetoond dat deze methode kan worden gebruikt om problemen met taal, schriftelijke en verbale expressie, aandacht-tekort, geheugen, auditieve discriminatie, informatieverwerking, leren, enz. te verbeteren. Bovendien is aangetoond dat het problemen met de auditieve verwerking aanzienlijk verbetert.

Tomatis Klanktherapie kan ook met succes worden toegepast om aandachtstoornissen, angst, stress, depressie en geestelijke vermoeidheid te verbeteren. Problemen met betrekking tot gedrag, evenwicht, coördinatie, fijne/grove motoriek, lateraliteit, lichaamsbeeld en gevoel van eigenwaarde hebben ook goed gereageerd op deze therapie. Ouders merkten normalisering van slaap en energie bij hyper- en hypo actieve kinderen. Tomatis therapie leverde het eerste bewijs van duidelijke verbetering bij kinderen met autisme en pervasieveontwikkelingsachterstand.

Bij deze kinderen zijn de resultaten spectaculair, zelfs als de duur van de behandeling veel langer is, omdat hun behoeften complexer zijn. Er zijn ook voordelen gezien op gebieden als zakelijke communicatie, taalstudies, stemoefeningen en muzikantentraining. Het is belangrijk op te merken dat er geen negatieve effecten van het gebruik van deze methode werden vastgesteld bij geen van de populaties die betrokken waren bij de studies. Volgens de literatuur is luisteren afhankelijk van individuele vaardigheden:

Geschiedenis van de ontwikkeling
Dit weten is uiterst belangrijk voor het vroegtijdig opsporen en voorkomen van luisterproblemen. Mogelijke onderliggende oorzaken moeten ook worden vastgesteld:

 • een stressvolle taak
 • geboorteproblemen
 • adoptie
 • vroege scheiding van de moeder
 • vertraagde motorische ontwikkeling
 • vertraagde taalontwikkeling
 • herhaalde oorinfecties

Motorische vaardigheden
Speciale aandacht moet worden besteed aan het oor en het vestibulaire systeem, dat verantwoordelijk is voor het evenwicht, de coördinatie en het lichaamsbeeld:

 • lichaamshouding
 • rusteloos gedrag
 • onhandige, ongecoördineerde bewegingen
 • slecht ritme
 • gekrabbeld handschrift
 • slechte organisatie en structuur
 • verwarring tussen links en rechts
 • gemengde dominantie
 • slechte sportvaardigheden

Receptief luisteren
Dit verwijst naar het luisteren naar de buitenomgeving, waardoor we in harmonie blijven met de wereld om ons heen, of dat nu thuis, op het werk of in de klas is:

 • aandacht op korte termijn
 • afleidbaarheid
 • overgevoeligheid voor geluiden
 • misinterpretatie van vragen
 • verwarring van gelijkluidende gesproken woorden
 • de frequente behoefte aan herhaling
 • onvermogen om opeenvolgende instructies te volgen

Energieniveau
Het lichaam werkt als een dynamo en levert ons de energie die we nodig hebben om te overleven en een bevredigend leven te leiden:

 • moeite met wakker worden
 • vermoeidheid aan het eind van de dag
 • de gewoonte om taken uit te stellen
 • hyperactiviteit
 • neiging tot depressie
 • zich overwerkt voelen door dagelijkse taken

Expressief luisteren
Het is een innerlijk luisteren dat ons in staat stelt onze stem te controleren wanneer we spreken en zingen:

 • vlakke en monotone stem
 • aarzelende spraak
 • beperkte woordenschat
 • korte zinnen
 • overmatig gebruik van stereotiepe uitdrukkingen
 • onvermogen om te zingen op de juiste toon
 • weglaten of omkeren van letters
 • slecht begrijpend lezen
 • schrijven en hardop lezen

Sociale en gedragsaanpassingen
Luisterproblemen hebben vaak betrekking op:

 • lage tolerantie voor frustratie
 • weinig zelfvertrouwen
 • verlegenheid
 • moeite om contact te maken met vrienden
 • de neiging om zich terug te trekken, mensen/acties te vermijden
 • prikkelbaarheid
 • onvolwassenheid
 • geringe motivatie, gebrek aan belangstelling voor school/werk
 • negativiteit

Bron: Paul Madaule (1994), When Listening Comes Alive, Uitgeverij Moulin.

Zowel kinderen als volwassenen kunnen Tomatis therapie ondergaan, met bijzondere resultaten voor diegenen die gediagnosticeerd zijn met:

 • ASS (autismespectrumstoornis)
 • ADD (aandachtstekortstoornis);
 • ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit)
 • gehoor- en begripsstoornissen
 • auditieve verwerkingsproblemen
 • leerproblemen (dyslexie; dyscalculie; dysgrafie)
 • ontwikkelingsachterstand
 • dyspraxie
 • SPD (zintuiglijke verwerkingsstoornis)
 • hersenbeschadiging;
 • duizeligheid;
 • depressie;
 • stress;
 • vestibulaire stoornissen.


De therapie is ook een wonderlijk tonicum voor de algemene gezondheid.

 

Sommige van de voordelen van Tomatis therapie voor kinderen zijn:

 • Wordt minder afgeleid door externe prikkels.
 • Luisteren beter voordat ze reageren.
 • Leest en schrijft beter.
 • Volgt instructies beter op.
 • Blijft langer geconcentreerd op taken.
 • Voltooit meer taken.
 • Spreekt wanneer het gepast is, geeft geen antwoord zonder dat het gevraagd wordt.
 • Heeft een betere stemkwaliteit.
 • Communiceert beter.
 • Onderbreekt minder vaak.
 • Is beter georganiseerd in gedachten en activiteiten.
 • Heeft minder toezicht nodig op school.
 • Is zelfstandiger en georganiseerder.
 • Heeft een beter muzikaal ritme.
 • Kan beter zingen.
 • Dagdroomt minder
 • Is meer gecoördineerd/minder onhandig.
 • Minder zenuwachtig.
 • Op school zit hij beter en de leraren zullen blij zijn met de resultaten van de therapie.

 

Veel van de voordelen van de therapie kunnen al na een paar sessies worden gezien. De persoon blijft verbeteringen ondervinden gedurende de therapie en nog lang daarna. Er zijn meestal onmiddellijke verbeteringen, maar de voordelen verschijnen tijdens de integratieperiode en lang na de therapiesessies.

Sommige verbeteringen zijn onmiddellijk en verbazingwekkend, andere zijn heel subtiel en schijnbaar onopgemerkt door een buitenstaander, daarom zijn een anamnese van de patiënt en beoordelingen door specialisten nodig. Op alle ontwikkelingsmijlpalen kan meer of minder vooruitgang worden geconstateerd, maar verbetering moet holistisch worden benaderd en niet door te focussen op één bepaald aspect.

Er zijn geen negatieve effecten van de methode vastgesteld, vooral omdat deze therapie niet-invasief is, geen gebruik maakt van medicijnen of chemische verbindingen en de manier van denken van de patiënt niet beïnvloedt. De methode is veilig en kan in combinatie met andere behandelingen worden
toegepast. De echte schoonheid van de therapie is dat het het oor opnieuw traint en de persoon een staat van evenwicht en bewustzijn geeft. Dr. Tomatis gelooft dat goed luisteren vergelijkbaar is met een tweede geboorte.

Op basis van studies en onderzoek hebben Polen, Mexico en verschillende Amerikaanse staten de Tomatis geluidstherapie wetenschappelijk gevalideerd.
In Polen gebruiken meer dan 300 scholen de Tomatis Methode.

 • De Tomatis luistertest is een fundamenteel instrument in de Tomatis Methode omdat het dient om iemands luister- en zelfluisterpotentiëlen te beoordelen.
 • De Tomatis luistertest mag nooit worden gelijkgesteld met een audiogram, dit daar een audiogram alleen maar de gehoordrempels meet.

Maak een afspraak

Plan een gratis telefonisch consult in:
Vul het intakeformulier in en ontvang een GRATIS adviesgesprek, zodat een expert specifiek inzicht kan geven in de situatie van u/uw kind.
Contact Information
Beste tijd om te bellen
Selecteer de beste optie die u beschrijft:
Beschrijf waar het over gaat