Tomatis Logo

Over Tomatis

Neem contact op

Theorie

De Tomatis Methode® is genoemd naar de uitvinder, Dr. Alfred A. Tomatis, psycholoog, arts en KNO-arts, die meer dan vijftig jaar lang de buitengewone betekenis van het oor voor de menselijke ontwikkeling opnieuw heeft gedefinieerd. 

Dr. Tomatis geloofde dat de meeste luisterproblemen hun oorsprong vinden in vroege ervaringen en dat we vanaf de conceptie die frequenties buitensluiten die overeenkomen met storende/traumatische gebeurtenissen, bijvoorbeeld moeilijkheden tijdens de zwangerschap/geboorte, ouderlijke en/of sociale verboden, angst, bezorgdheid. 

De Tomatis Methode® is ontwikkeld op basis van uitgebreid klinisch onderzoek dat zich richtte op het brede scala aan psychologische en sociale factoren die van invloed zijn op het luisteren, met inbegrip van het familiesysteem en de emotionele achtergrond.

In de loop van zijn onderzoek heeft Dr. Tomatis aangetoond dat het vermogen om te luisteren nauw samenhangt met het vermogen om te leren en te communiceren. Luisteren, dat dient voor auditief begrip, zoals kijken dient voor visueel begrip, wordt gedefinieerd als het bewust gebruiken van het oor om informatie te verwerken ten behoeve van leren en communicatie. De wil om te luisteren is de “koninklijke weg” voor taalontwikkeling en communicatie, en vormt de basis voor menselijke groei.

Het is belangrijk te onthouden dat het gehoor en het luisteren niet hetzelfde zijn. De luisterfunctie van het oor is een actief proces, terwijl de hoorfunctie een meer passief proces is. Het is daarom misleidend om auditief begrip gelijk te stellen met de eenvoudige waarneming van geluiden. In feite vervult het oor drie hoofdfuncties:

 • De energiegevende functie
  Oorstimulatie is belangrijk om de hersenen en het lichaam van energie te voorzien via een functie die corticaal energetiseren wordt genoemd. Door het gebruik van hoogfrequente harmonischen regelt stimulatie van de reticulaire formatie (een uitgebreid neuraal netwerk) het algemene activeringsniveau in de hersenen.
 • De Vestibule Functie
  Het menselijk oor speelt een belangrijke rol bij houding en evenwichtscontrole en beïnvloedt een groot deel van het spierstelsel van het lichaam. Als gevolg van een consistente berichtgeving naar de vestibule in het linker- en rechteroor, worden de berichten die naar de hersenen worden gestuurd geharmoniseerd, waardoor bewegingsreacties (inclusief de oogbewegingen) vloeiender en georganiseerder worden. De vestibule is ook betrokken bij het ritme van zowel muziek als taal.
 • De auditieve functie
  Het menselijk oor neemt geluid waar, filtert het en zet het om in de neurale activiteit die onze hersenen in staat stelt het geluid te verwerken en er betekenis aan te geven.

Gehoorstoornissen kunnen problemen veroorzaken met discriminatie, spatialisatie, auditieve lateralisatie en het vermogen om een auditieve boodschap te isoleren van het omringende lawaai. De stoornissen vereisen vaak een grotere inspanning om een boodschap te begrijpen. Dit kan leiden tot berichtfouten, toenemende vermoeidheid, prikkelbaarheid en terugtrekking. Als gevolg daarvan kunnen aandacht, geheugen, communicatie en sociale vaardigheden eronder lijden.

Tomatis Effect& Wetten

Om de functionele luistercapaciteiten te optimaliseren en/of bepaalde disfuncties van het oor te verhelpen, ontwikkelde Dr. Tomatis een luistertrainingsapparaat genaamd het ‘Elektronisch Oor’ om het oor te revalideren voor beter luisteren. Dit toestel oefent de spieren van het middenoor als een training via bot- en luchtgeleiding.Dr. Tomatis werd bekroond voor het creëren van het Tomatis-effect en de wetten:

 • De stem bevat alleen wat het oor hoort.
 • Als men het onvolmaakte oor de kans geeft correct te horen, verbetert de stem onmiddellijk en onbewust.
 • Het is mogelijk om fonatie duurzaam te transformeren door auditieve stimulatie gedurende een bepaalde periode (de wet van de duur). Het Elektronisch Oor biedt een dergelijke simulatie.

Toepassings gebieden

De Tomatis Methode® bevordert de normale fysieke, zintuiglijke en fysiologische ontwikkeling van een persoon en stimuleert, met integratie, verschillende craniale zenuwbanen in de hersenen. Het helpt het luisterproces en de auditieve verwerking te verbeteren voor senioren, volwassenen, tieners of kinderen die problemen hebben met communicatie, socialisatie, psychologie (relaties, angst, depressie, stress), overwerk, uitputting, en/of gebrek aan zelfvertrouwen, geheugen, concentratie, motivatie, energie, creativiteit, enz.

Taal- en Leerproblemen

Tomatis-centra over de hele wereld gebruiken de Tomatis Methode® om duizenden kinderen te helpen die lijden aan leerproblemen zoals:

 • Dyslexie
 • Auditieve verwerking
 • ADD/ADHD
 • Dyspraxie
 • Spraak vertraging, etc.

Tomatis-centra bieden ook faciliteiten voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke handicap (syndroom van Down, autisme, syndroom van Asperger, algemene ontwikkelingsachterstand, enz.)

tomatis_response

Vreemde talen - Leer een taal in de helft van de tijd

Met behulp van het Elektronisch Oor en specifieke filters om een taal te bestuderen, opent het Tomatis Sound Training Program het auditieve middenrif door het neuro-musculaire systeem van het oor te oefenen. Door deze gehoortraining kan een student zich aanpassen aan de specifieke taalcomponenten van een vreemde taal zoals:

 • Ritme 
 • Timbre 
 • Accent 
 • Vloeiendheid

   

De Tomatis Methode® biedt volwassenen en kinderen de kans om vreemde talen zoals Engels, Chinees (Mandarijn), Frans, Spaans, Duits, Russisch en Nederlands effectiever te leren.

Persoonlijke en gedrags ontwikkeling

De Tomatis Methode® werkt aan het oefenen van de oren, maar heeft ook impact op emotioneel niveau. Emotionele blokkades kunnen ontstaan bij mensen die te maken krijgen met een reorganisatie van hun routines, toegenomen verantwoordelijkheden, verlies van vertrouwde referenties, of toegenomen druk waardoor mensen niet meer kunnen luisteren.

Men kan emotioneel vastlopen op een jonge leeftijd, namelijk de leeftijd waarop men het oorspronkelijke trauma opliep, wat een normale emotionele groei en goed luisteren verhindert. In gevallen van stressgerelateerde stoornissen en depressie worden de spieren in het middenoor met de Tomatis Methode® getraind en versterkt om remmende mechanismen van het luisteren op te heffen en een nauwkeurige en harmonieuze integratie van akoestische informatie naar het binnenoor en vervolgens naar de hersenen mogelijk te maken.

Stem en muziek - Verfijn je oren voor een betere stem

De stem is een weerspiegeling van wat het oor hoort. Als men de manier van luisteren verandert, zal de stem, het timbre en/of de vloeiendheid van de taal verbeteren. Oefeningen met het Elektronisch Oor zijn zeer efficiënt om de dictie en de voordracht te verbeteren, en daardoor het zelfvertrouwen te vergroten. Deze toepassingen zijn vooral gericht op:

Communicatie professionals: advocaten, sales executives, politici, omroep professionals, of zakenmensen die zich in het openbaar moeten uitdrukken en vloeiende communicatie essentieel vinden.

Grappenmakers, zangers en muzikanten: zowel professionals als amateurs die het beste uit hun vaardigheden willen halen door te leren hoe ze hun stem moeten gebruiken en de toonhoogte en het ritme ervan te verbeteren.

Atleten, dansers en acteurs: steeds meer specialisten zijn geïnteresseerd in het ontwikkelen van lichaamstaal, als middel voor communicatie en artistieke uitingen zoals atletische en artistieke prestaties, zang en dans.

Zwangerschaps programma

Volgens onderzoek van Dr. Tomatis is het oor het eerste zintuig dat zich ontwikkelt en werkt vanaf de vier en een halve maand van de zwangerschap. Op dat moment is de foetus in staat te luisteren naar zijn omgeving.

De Tomatis Methode® helpt de moeder zich tijdens de hele zwangerschap meer ontspannen en rustiger te voelen. Dit zal niet alleen de bevalling vergemakkelijken (minder pijn en minder problemen), maar ook leiden tot de productie door de moeder van meer endorfine (het ‘gelukshormoon’) dat gunstig is voor de ontwikkeling van de baby en minder cortisol (het ‘stresshormoon’) dat een belangrijk effect heeft op het zenuwstelsel van de foetus. 

Het Tomatis Effect creëert een relatie in volledige harmonie tussen de baby en de moeder waardoor de band sterker wordt naarmate de baby in de baarmoeder groeit. Wij hebben geconstateerd dat de Tomatis-baby’s vanaf het begin zeer alert zijn, eerder mijlpalen bereiken en over het algemeen een kalme geest hebben. Ze streven ook naar interactie met anderen.

Ouderen zorgen

Het menselijk oor is zeer belangrijk omdat het de hersenen van de nodige energie voorziet. Om een scherpe geest te hebben, moeten we ons oor trainen om te luisteren.

Met de Tomatis Methode® kunnen het oor en de hersenen worden getraind om het denkvermogen, het probleemoplossend vermogen en de creativiteit te vergroten. Dit versterkt het vermogen om te begrijpen, te leren, te communiceren en aandacht te hebben voor de wereld om je heen.

Een van de eerste symptomen van het ouder worden gaat vaak gepaard met enig verlies van het hoorvermogen, wat leidt tot gebrek aan energie en vermoeidheid en terugtrekking uit de communicatie. De Tomatis Methode® is in staat om het oor van de senior te hertrainen om zijn/haar niveau van energie en communicatievermogen te verbeteren.

Bovendien speelt het oor een zeer belangrijke rol in de houdingscontrole en het behoud van het evenwicht. Mensen met een vestibulaire onbalans en/of een slechte houding hebben last van rugklachten en lichamelijke pijn door spanningen. De Tomatis Methode® helpt het vestibulaire systeem in beide oren te hertrainen en te harmoniseren, waardoor het skelet zich kan herpositioneren en spanningen verminderen en verdwijnen.

Aanvullende informatie over de Tomatis Methode® 

www.tomatis-zooeyia.com

Maak een afspraak

Plan een gratis telefonisch consult in:
Vul het intakeformulier in en ontvang een GRATIS adviesgesprek, zodat een expert specifiek inzicht kan geven in de situatie van u/uw kind.
Contact Information
Beste tijd om te bellen
Selecteer de beste optie die u beschrijft:
Beschrijf waar het over gaat